Adwokat prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski, kancelaria adwokacka
Strona główna       Obszary praktyki       Sylwetka adwokata       Publikacje       Kontakt

SYLWETKA ADWOKATA

 Prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski Prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski jest adwokatem (członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej), pracownikiem naukowym Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Prowadząc indywidualną Kancelarię Adwokacką, jest Partnerem of Counsel Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1996 r. Odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

W 1999 r. uczestniczył w pracach Zespołu Prawa Karnego Skarbowego działającego w ramach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości opracowującego projekt ustawy kodeks karny skarbowy.

W latach 2002-2003 Sekretarz działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości zespołu opracowującego projekt ustawy nowelizującej kodyfikację karną skarbową.

W okresie 2000-2006 r. prowadził zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykładowca Studium Podyplomowego UJ Prawa Skarbowego i Gospodarczego, Studium Podyplomowego Karnego Gospodarczego w Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Podyplomowego „Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek” w Szkole Głównej Handlowej.

Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokuratorów, aplikantów adwokackich, pracowników aparatu skarbowego oraz osób zajmujących się praktyką gospodarczą.

Autor (współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze (kodeks karny, kodeks karny skarbowy, kodeks spółek handlowych, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), artykuły oraz glosy.

Autor opinii na zlecenie Biura Analiz Sejmowych dotyczących unormowań kodeksu karnego oraz prawa wykroczeń.

Redaktor Naczelny „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie.

----------------------

© 2011-2020 – adwokat prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
Wszelkie prawa zastrzeżone